รู้หรือไม่ ซิปปัจจุบันทำจากวัสดุอะไร?

by Sirichai Akkarathammakul

ในปัจจบันซิปส่วนมากจะทำมาจาก โพลีเอสเตอร์ ด้วยคุณสมบัติที่มีความคงทน คงตัวมากกว่าไนลอน และด้วยต้นทุนราคาที่ถูกกว่าด้วย เราจึงหันมาใช้โพลีเอสเตอร์แทนไนลอนแทน

ซิปไนลอนของ CM มีส่วนประกอบเป็น โพลีเอสเตอร์ทั้งหมด แต่สาเหตุที่ยังใช้ชื่อไนลอนเนื่องจากปัจจุบันทางวงการอุตสาหกรรมและการ์เมนต์ในไทยยังคงยึดใช้ชื่อสินค้าคำว่า ‘ซิปไนลอน’ ที่มีพื้นฐานมาจากยุคแรกเริ่มที่ได้มีการค้าขาย ก็จะรู้จักกันในชื่อไนลอนอย่างแพร่หลายและติดหูมาจนถึงในปัจจุบัน แม้ในตอนนี้เทคโนโลยีส่งเสริมให้เรามาใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าแทนแล้ว แต่คนก็ยังจำในชื่อของ ซิปไนลอน มากกว่าค่ะ