Collection: School Bag

กระเป๋าเป้เล็ก 
ใช้ได้ทุกวัน สะพายไม่หนักหลัง กระเป๋าเป้ใบกะทัดรัดเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและวัยรุ่นที่ต้องการกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ไว้สักใบ